Thích Nghiên Địch hoá nữ vệ sĩ bảo vệ mỹ nam Phạm Thế Kỷ

Thích Nghiên Địch hoá nữ vệ sĩ bảo vệ mỹ nam Phạm Thế Kỷ

Anh hùng cứu mỹ nhân xưa rồi, bây giờ mỹ nhân cứu anh hùng mới là “mốt”.  Đối lập kịch bản anh hùng...