, , , ,

Bella Vũ Huyền Diệu mang Quốc phục Rồng Phượng của NTK Việt Hùng ra đấu trường Quốc tế

Bella Vũ Huyền Diệu mang Quốc phục Rồng Phượng của NTK Việt Hùng ra đấu trường Quốc tế

Là đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco Teen International (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế), mới đây, Miss Eco Teen Việt...