MixiGaming lọt top 10 Gaming Streamer trên YouTube trong quý 2/2021

MixiGaming lọt top 10 Gaming Streamer trên YouTube trong quý 2/2021

Độ Mixi với kênh YouTube MixiGaming là đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất nằm trong danh sách này do Stream Hatchet...