, ,

Ngắm nhà di động do chính tay cựu kiến trúc sư NASA thiết kế

Ngắm nhà di động do chính tay cựu kiến trúc sư NASA thiết kế

Với những kinh nghiệm khi làm việc tại NASA, Garrett Finney muốn mang đến cuộc sống thoải mái trong không gian nhỏ hẹp,...