,

‘Gối chăn’ với người lệch tuổi

‘Gối chăn’ với người lệch tuổi

Đã có những trường hợp, cụ ông ngoài 80, thậm chí ngoài 90 vẫn lấy vợ và sinh con bình thường. Hơn nữa, hiện tại...

4 ưu điểm của chồng già

4 ưu điểm của chồng già

Người ta thường nói “chồng già vợ trẻ là tiên”, thì đây là 4 ưu điểm của chồng già! Lấy chồng già...