,

Á hậu Lê Thảo Nhi: ‘Tôi mong muốn cộng đồng LGBTQ+ là một phần của xã hội này’

Á hậu Lê Thảo Nhi: ‘Tôi mong muốn cộng đồng LGBTQ+ là một phần của xã hội này’

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam xuất hiện rạng rỡ tại Diễn đàn LGBTIQ+ Quốc gia thường niên lần thứ 4 tại Hà Nội. Lê...