Tumi giới thiệu thế hệ tiếp theo của Alpha Bravo & chuỗi phim ngắn “Tumi Crew”

Tumi giới thiệu thế hệ tiếp theo của Alpha Bravo & chuỗi phim ngắn “Tumi Crew”

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 vừa qua, để đánh dấu hơn một thập kỷ đổi mới trong những thiết kế tiện dụng,...