, , ,

Ngắm kiến trúc của 5 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới

Ngắm kiến trúc của 5 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu từ The Skyscraper Center, Business Insider đã đưa ra danh sách những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới...