Tiến sĩ Philipp Rösler là Đại sứ Toàn cầu của chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi hậu Covid -19

Tiến sĩ Philipp Rösler là Đại sứ Toàn cầu của chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi hậu Covid -19

Ngày 26/01/2022, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) vinh dự công bố Tiến sĩ Philipp Rösler chính thức trở thành Đại sứ...