Thử thách đi bộ từ thiện để gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ trẻ tự kỷ

Thử thách đi bộ từ thiện để gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ trẻ tự kỷ

Ngày 02/04/2022, ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ, tổ chức Saigon Children’s Charity (saigonchildren) phát động thử...