,

Ca nhạc sĩ Trường Kha: Nhạc Thiêng giúp thế nhân hướng về chân thiện mỹ

Ca nhạc sĩ Trường Kha: Nhạc Thiêng giúp thế nhân hướng về chân thiện mỹ

Nếu có duyên kết giao cùng Trường Kha, rất dễ nhận ra trong Kha có nhiều “Hóa thân” cùng tồn tại. Những “hóa...