,

VP BAVUONG và MV Xương Rồng: “Vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, yêu thương”

VP BAVUONG và MV Xương Rồng: “Vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, yêu thương”

MV Xương Rồng của VP Bá Vương đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả khi nói về những vấn đề xã...