, , ,

Theo chân cư dân Cổ Lũy đến Hoàng Toạ nghe Truyền thuyết kho Vàng biết bay

Theo chân cư dân Cổ Lũy đến Hoàng Toạ nghe Truyền thuyết kho Vàng biết bay

Chạm ngõ Quảng Ngãi trong không gian se sắt lạnh mưa xuân, Dù yên vị trong xe nhưng cả đám cứ hít hà vì sự shock nhiệt...