,

Dưỡng chất Clarifique – Thành quả hoàn hảo của nghiên cứu khoa học enzymes trong làm đẹp

Dưỡng chất Clarifique – Thành quả hoàn hảo của nghiên cứu khoa học enzymes trong làm đẹp

Với hơn 30 năm nghiên cứu xuyên suốt và chuyên sâu về vai trò của enzymes trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ da, thương...