,

Khánh thành Đại Bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới

Khánh thành Đại Bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới

Ngày 11/3/2023, Đại Bảo tháp Kinh luân “Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek” tọa lạc tại Khu tham quan du lịch văn hóa...