Phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Ngày 5/5/2022, Equinor – Công ty năng lượng lớn nhất Na Uy chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội,...