, ,

Dấu ấn đêm nghệ thuật ‘Quê hương đi để trở về’ trong tim người dân Cổ lũy

Dấu ấn đêm nghệ thuật ‘Quê hương đi để trở về’ trong tim người dân Cổ lũy

Cho đến hôm nay, thời điểm đêm nhạc thiêng hát tặng cho quê hương Cổ Lũy vừa đã tròn 1 tháng. Thế nhưng, những...