, ,

Vì sao chân dài thường ngu?

Vì sao chân dài thường ngu?

Đàn ông cao lớn thông minh là chuyện thường, cớ sao phụ nữ chân dài lại cứ bị nổi tiếng với “não...