, , ,

NTK Việt Hùng đồng hành cùng đêm nghệ thuật ‘Chào bạn, HUTECH tuổi 27’

NTK Việt Hùng đồng hành cùng đêm nghệ thuật ‘Chào bạn, HUTECH tuổi 27’

Kỷ niệm 27 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa qua, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp cùng NTK...