Dương Mịch gây bất ngờ với hình tượng bác sĩ mạnh mẽ trong Cảm ơn bác sĩ 

Dương Mịch gây bất ngờ với hình tượng bác sĩ mạnh mẽ trong Cảm ơn bác sĩ 

“Cảm ơn bác sĩ” đánh dấu sự chuyển mình từ “nữ thần ngôn tình” sang hình tượng nữ bác sĩ mạnh mẽ...