,

Ngọc Sơn tài trợ tu sửa 2 trung tâm bóng bàn tại Hải Dương

Ngọc Sơn tài trợ tu sửa 2 trung tâm bóng bàn tại Hải Dương

Tình cảm đặc biệt mà Ngọc Sơn dành cho bộ môn bóng bàn cũng như quê hương Hải Dương được thể hiện bằng hành...