, ,

P/S kí kết cùng Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp nối hành trình ‘Bảo Vệ Nụ Cười Việt Nam’

P/S kí kết cùng Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tiếp nối hành trình ‘Bảo Vệ Nụ Cười Việt Nam’

Ngày 03/08/2022, nhãn hàng P/S từ Unilever Việt Nam và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam công bố kế hoạch hợp tác tiếp nối...