,

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM và Grab ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm 

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM và Grab ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm 

Ngày 14/09/2020, Grab – siêu ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á – vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác...