, ,

Lân Nhã, Duyên Quỳnh, Y Thanh bất ngờ hội ngộ tại sự kiện ‘Silky You’ của PMT Aesthetic

Lân Nhã, Duyên Quỳnh, Y Thanh bất ngờ hội ngộ tại sự kiện ‘Silky You’ của PMT Aesthetic

Silky You – Sự kiện đánh dấu chặng đường 12 năm chinh phục lĩnh vực Thẩm mỹ Nội khoa của bác sĩ CKI. Phạm Minh...