ILA ra mắt chương trình ILA@Live Express


ILA vừa chính thức ra mắt chương trình Tiếng Anh trực tuyến cao cấp đặc biệt – ILA@Live Express với mô hình đặc trưng 1 thầy 4 trò hoặc 1 thầy 6 trò.

 ILA ra mắt chương trình ILA@Live Express

Đ cơ hi đưc trau di Tiếng Anh, k năng chun quc tế đến vi hc sinh trên toàn quc, ILA mang đến Chương trình Tiếng Anh trc tuyến cao cp đc bit – ILA@Live Express vi mô hình đc trưng 1 thy 4 trò hoc 1 thy 6 trò dành cho hc sinh t 9 – 16 tuổi. Chương trình ILA@Live Express mang đến tri nghim hc tp đc biệt vi bn đim vưt tri:

1. KT QU TT NHT TRONG THI GIAN NGN NHT: Mô hình lp hc gii hn – ti đa 6 hc viên/ lp giúp tăng cưng tương tác gia hc sinh và giáo viên cũng như thi gian tham gia các hot đng hc tp, thúc đy phát trin các k năng.

2. CÁ NHÂN HÓA HC TP: Hc sinh có thhc tiếng Anh mi lúc, mi nơi cùng 100% giáo viên bn ng trình độ cao. Ph huynh có th theo dõi s tiến b thông qua h thng giám sát cht lưng hc tp cá nhân.

3. HIU QUT TRI: Chương trình hc đưc kết hp gia giáo trình chun quc tế cùng nn tng hc tp k thut s ILA Connect giúp con xut sc Tiếng Anh và 6 k năng vàng thế k 21, ttin đt đim cao các k thi chính khoá và quc tế.

4. VUI HC – HC VUI: Ngoài phương pháp hc Tư duy Thế k 21, ILA@Live Express còn mang đến nhng d án sáng to k thut s cùng nhng hot đng ngoi khoá và chương trình thi đu hc thuật hàng tháng.

Học viên đăng ký 03 khoá đưc tng thêm 01 khoá, Đăng ký nhóm 04 hc sinh đưc nhn hc phí ch 03 ngưi.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cp Website: https://ila.edu.vn/tieng-anh-truc-tuyen-dac-biet hoc liên h hotline: 1900 6965.

An Nhi/Lifestyle 


Các tin cùng chuyên mục