, ,

Trấn Thành, Cẩm Ly ngồi ghế nóng Tuyệt đỉnh song ca nhí

Trấn Thành, Cẩm Ly ngồi ghế nóng Tuyệt đỉnh song ca nhí

Trấn Thành và Cẩm Ly xác nhận sẽ cùng giữ vị trí ghế nóng trong gameshow Tuyệt đỉnh song ca nhí – gameshow thuần...